Home » Rozvrh hodin » Hrátky s batolátky

HRÁTKY S BATOLÁTKY

 

 

P1000696KDY: čtvrtek 10:15 (děti od 8 měsíců do 3 let)

LEKTORKA: Mgr. Lenka Karbanová. hratkysbatolatky@seznam.cz, tel. 605 219 555, www.hratkysbatolatky.webnode.cz

CENA: rodič + dítě jednorázová ukázková lekce zdarma,

rodič + dítě kurz celé pololetí 2520,- Kč

SYSTÉM: Placený celý kurz. Možnost po předchozí osobní domluvě navštívit nezávazně ukázkovou lekci kdykoli v průběhu roku.

P1000709   Snímek 001

 

Na kurzech Hrátky s kojenci a batolátky budeme tancovat, zpívat, spojovat říkadla s pohybem, cvičit na velkých balónech, hrát si, dělat překážkové dráhy a to vše s cílem podporovat zdravý sociální a psychomotorický vývoj dětí. Pomocí hry budeme také rozvíjet řeč, poznávání těla a světa kolem nás.

S SEBOU: přezůvky

 

Video ukázka z lekcí.

Přihlášky posílejte na rezervace@jurtaklub.cz (jméno, příjmení, datum narození, jméno zákonného zástupce, e-mail, telefon, označení kurzu). Platbu prosím zašlete na účet lektorky 43-7579130227/0100, do poznámky nezapomeňte uvést své jméno, číslo kurzu a telefonní číslo. Kurzovné se platí převodem, a to přímo na účet lektorky nebo v hotovosti k rukám lektorky. Případně je možné kuz uhradit v hotovosti po první hodině.

Počet míst omezen na 10 dětí s maminkou. Kurz se otevře při min.počtu 6 dětí. Náhrady nejsou možné. Vracím peníze za lekci jen v případě, že bude chybět lektor a při dlouhodobé nemoci dítěte nad 3 měsíce oproti potvrzení od lékaře.