Home » Letní odpoledne s Montessori

 LETNÍ ODPOLEDNE S MONTESSORI

Termín: 22.7. od 15:30-17:00

Kurz: JCH

Kroužek pro rodiče a děti od 2,5 – 5 let  :-) – střídá se: cvičení s říkadly, tancování, padákové hry, hudební a výtvarná výchova, vysvětlení a osvojení základních principů Montessori pedagogiky.

Kapacita kroužku 8 dětí.

Cena: 160,-/90 min.

Lektorka: Mgr. Lenka Karbanová, email: hratkysbatolatky@seznam.cz, tel. 605 21 95 55, www.hratkysbatolatky.webnode.cz

Přihlášky posílejte na rezervace@jurtaklub.cz (jméno, příjmení, datum narození, jméno zákonného zástupce, e-mail, telefon, označení kurzu). Rezervace nejpozději týden před začátkem lekce, platba předem na účet 43-7579130227/0100, do poznámky nezapomeňte uvést své jméno, číslo kurzu a telefonní číslo.

Počet míst omezen na 10 dětí s maminkou. Lekce se uskuteční při min.počtu 6 dětí. Náhrady nejsou možné. Vracím peníze za lekci jen v případě, že bude chybět lektor a při dlouhodobé nemoci dítěte nad 3 měsíce oproti potvrzení od lékaře.