Home » Akce » Příměstský tábor s angličtinou a sportem – Léto 2014

Příměstský tábor s angličtinou a sportem 2014

Rozmluvíme i vaše děti. Angličtina hravou formou. Během celého dne jeden z lektorů mluví stále anglicky, dbá se na upevnění nové slovní zásoby. Celotáborová hra, zábava, táborák, výlety, maximum času děti tráví v přírodě, za špatného počasí zázemí v jurtě. Možnost na páteční večer přespání dětí v jurtě s noční hrou. Skupina max. 15 dětí.

KDE TÁBOR PROBÍHÁ:

• V Praze 9 – Běchovice, konkrétně v Jurta klubu, z.s., který celoročně nabízí vzdělávací a podpůrné kurzy, programy, přednášky, pro rodiče, děti, těhotné.

TERMÍN:

1. turnus – 18. – 22. srpna

2. turnus – 25.- 29. srpna

CENA:

• cena zahrnuje: zkušené lektorky, materiál a pomůcky k výuce a hrám, oběd, diplomy, vstupné na exkurze, lístky na MHD v případě přesunů na exkurze, odměny v soutěžích.

• přímo v jurta klubu je možnost dokoupit si svačinu (balené pečivo vč. baget, sušenky, nápoje, ovoce)

• 4450,- Kč
V současné době běží sleva na tento tábor na portále ODMAMINKY.CZ

PŘIHLÁŠKA:

Zavazna prihlaska PT

JAKÉ NÁLEŽITOSTI MÁM S SEBOU PŘINÉST V DEN NÁSTUPU NA TÁBOR?

• Prohlášení o bezinfekčnosti včetně kopie průkazu zdravotní pojišťovny (není nutné od lékaře)

• Prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte z tábora

• Případné léky označené jménem a s rozpisem dávkování

Všechny uvedené dokumenty naleznete na stránkách www.jurtaklub.cz V den nástupu na tábor prosím počítejte s časem navíc na vyřízení formalit.

KDY MOHU DÍTĚ PŘIVÉST? od 7:30 do 8:15 hod

KDY MOHU DÍTĚ VYZVEDNOUT? od 16:30 do 17:00 hod

CO S SEBOU DĚTEM?

• přezůvky

• pohodlné oblečení do interiéru i exteriéru + tričko, pro pobyt v lese doporučujeme jako prevence před klíšťaty zakrytí hlavy, triko s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty a plné boty s ponožkou.

• pláštěnka

• pokrývka hlavy, sluneční brýle, opalovací krém

• batůžek na svačinu a láhev na pití (podepsaná)

• průkazka na MHD (pokud ji dítě vlastní)

• popřípadě kapesné (pro vlastní potřebu v rámci suvenýrů apod.)

• psací potřeby a poznámkový blok

• repelent či jiný prostředek proti klíšťatům, komárům

NEDOPORUČUJEME:

Mobilní telefon a ostatní elektroniku, řetízky a jiné cennosti, vyšší obnos peněz.

Během tábora je možné nechávat věci v šatně v podepsané tašce.

Doporučujeme vše podepsat, nalezené svršky a další nezbytnosti tak snadněji najdou své majitele.

S KÝM BUDOU DĚTI TRÁVIT ČAS?

Dětem se budou věnovat 2 – 3 stálí dospělí vedoucí (podle počtu přihlášených dětí).

Vedoucí táborů jsou prověření lektoři, které možná znáte z našich kroužků.

JAKÉ BUDE JÍDLO?

Oběd (polévku a hlavní jídlo, z místní výborné restaurace). Pokrmy jsou řizpůsobeny dětem.

JAKÝ BUDE PROGRAM?

V dopoledních hodinách probíhá hravou formou výuka angličtiny. Upevnění znalostí a jejich uvedení do praxe mluveného slova probíhá během odpoledního bloku. Během celého dne na děti mluví lektorky výhradně anglicky, vždy je však přítomna i česky hovořící lektorka.

CO DĚTEM TÁBOR PŘINESE?

Osvěžíme již nabité znalosti angličtiny, upevníme základy a rozmluvíme. Začátečníky uvedeme do světa angličtiny a naučíme základním komunikačním dovednostem. Gramatika je probírána okrajově. Především chceme děti naučit vnímat jazyk jako součást běžných aktivit, nikoliv jako „školní předmět“. Chceme naučit děti mít jazyk rády a nemít strach začít mluvit.

STORNO POPLATKY:

a) Zrušení přihlášky na příměstský tábor ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):

- objednaný pobyt na PT je možno zrušit pouze písemnou formou přímo v JURTA KLUBU

- objednatel (zákonný zástupce) je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je stanovena takto:

- 9-14 dnů před konáním tábora 50% z ceny PT

- v době kratší než 8 dní (včetně) před konáním tábora 100% z ceny PT

- zrušení PT ze strany provozovatele – objednateli bude navrácena celá částka zpět na číslo účtu uvedené v této přihlášce.

b) Vratky peněz v mimořádných případech v průběhu příměstského tábora:

- bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu PT bez udání důvodu nebo „z individuálních pocitů“ rodičů, poplatek za PT se nevrací.

- bude-li tábor zrušen v průběhu ze strany provozovatele, bude navrácena poměrná část zákonnému zástupci zpět na číslo účtu uvedené v této přihlášce.

- bude-li dítě z vážných kázeňských důvodů vyloučeno z PT, poplatek se nevrací.

- pro případ zrušení účasti na PT kvůli nemoci dítěte či z jiných vážných důvodů doporučujeme uzavřít pojištění proti stornu a úrazové připojištění.

Storno poplatek vám nebude účtován, seženete-li za své dítě náhradníka (změna účastníka bude provedena bez poplatku).

Více informací na telefonu 608 968 740 a nebo písemně na info@jurtaklub.cz