Home » Akce » Intuitivní hry na živo II.

INTUITIVNÍ HRY NA ŽIVO

Vážení rodiče, kolegové a přátelé Jurta klubu a Dětského lesního klubu V mechu a kapradí, dovolujeme si vás touto cestou pozvat na setkání INTUITIVNÍ HRY NAŽIVO II. – celodenní workshop pro rodiče, pedagogy, vychovatele a všechny, kteří se zajímají o intuitivní pedagogiku.

Kdy: v sobotu 23.11. 2013 od 9:00 do 17:00

Kde: Jurta klub, Na Vydrholci 576, Praha-Běchovice

Cena: 1 300 Kč

Workshopem opět osobně provede pan Peter Živý, který se dlouhodobě zabývá Intuitivní pedagogikou a studiem alternativních pedagogických směrů. Ústřední otázkou je pro něj podoba současné pedagogiky, která bere ohled na skutečný charakter člověka. Intuitivní pedagogiku studuje v Německu a ve Švédsku. Už 6 let hraje s mnoha skupinami pohybové hry, které propojují myšlení, cítění a tělo v jeden moudrý celek.

Zálohu v částce 650 Kč prosím zašlete na č.ú. 2800220086 / 2010, jako variabilní symbol uveďte Vaše mobilní telefonní číslo.

Další informace o akci naleznete v přiloženém letáku nebo na emailu: lesniskolka@vmechu.cz.

INTU hry II